Świat narzędzi został zglobalizowany. Potrzebne są silne sojusze, aby stawić czoła wyzwaniom. Łączymy nasze zasoby w celu uzyskania wspólnych korzyści w zakresie efektywności. „Kombinacja wysokiej klasy technologii i silnej sieci sprzedaży i serwisu stwarza zalety efektywności dla każdego”. Dr Masahiko Mori, Prezes DMG MORI COMPANY LIMITED „Dzięki wspólnej współpracy z firmą” Global One „możemy pracować jeszcze skuteczniej i wydajniej. Możemy korzystać z różnorodności kulturowej”. Pan Christian Thönes, Przewodniczący DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT Silne partnerstwo Poprzez połączenie działalności handlowej i usług DMG MORI oferuje szeroką gamę produktów i niepowtarzalną obecność na rynku. Współpraca obejmuje sprzedaż i wszelkie usługi techniczne, takie jak usługi dla klientów, szkolenia i wsparcie techniczne. W 76 krajach działa ponad 7 400 pracowników, którzy pomagają naszym klientom w 164 krajowych i międzynarodowych centrach sprzedaży i serwisu.

Translate »